Mijn naam is Robert Rouveroy. Ik ben geboren in 1927 in Bandoeng, West-Java, in het voormalige Nederlands Oost-Indië. Van 1942 tot 1945 was ik, met mijn familie, geïnterneerd in Japanse concentratiekampen in Noord-Oost Sumatra. Mijn moeder is in een vrouwenkamp overleden.

Na de oorlog werd ik opgeroepen om te dienen in het Koninklijke Nederlands Indisch Leger , het K.N.I.L. waar ik een opleiding genoot als cinematograaf en werd ingezet als combat cameraman tijdens de eerste en tweede Politionele Acties. Na de overdracht werkte ik als cameraman voor een Indonesische Film maatschappij.

Ik emigreerde naar Canada in 1956 alwaar ik gedurende 35 jaar heb gewerkt als free-lance nieuws en documentaire cameraman voor de CBC, CTV, CBS, ABC, NBC, NFB en PBS en was tevens geruime tijd President van de Canadian Society of Cinematographers. In 1990 heb ik mij gevestigd in Nederland.

Een ontmoeting met Fokke van Dijk tijdens een jaarlijkse herdenking van de Pacific War leidde tot een samenwerking in zijn project genaamd: "Stichting Noord Sumatra Documentatie", dat bestond uit een serie dagboeken van Nederlandse vrouwen en mannen tijdens hun verblijf in de Japanse kampen. Fokke was een kampgenoot en uitzonderlijk geschikt voor dit project. Na afloop werd hij gedecoreerd voor zijn prestatie.

Mijn taak was het fotograferen, scannen en bewerken van tekeningen die waren bewaard op vodjes papier, randen van kranten en tijdschriften. Ook waren er foto's, gemaakt tijdens en net na de bevrijding, later aangevuld met persoonlijke foto's van onze evacuatie en subsequente foto's betreffende de twee politionele acties.

De kamptekeningen en foto's zijn als illustratie voor de verzamelde dagboeken, reeds gepubliceerd in voornoemde 14 delige boekenreeks en zijn nu apart gebundeld in 8 secties op deze site.

Toen de oorlog bijna over was moesten wij lange, brede, rechte loopgraven maken, 2 meter diep en honderd meter lang, net buiten het prikkeldraad. Dit verwonderde ons, maar de Japanse commandant beweerde dat het voor onze protectie was " wanneer de vijand (i.e. Amerikaanse of Engelse vliegtuigen) ons zouden bombarderen of beschieten. In dat geval zei onze kamp bestuur, zou het niet beter zijn om ze zig-zag te graven? De commandant lachte, maar gaf geen antwoord.

Ongeveer twintig jaar later gaf het Amerikaanse Gouvernement veroverde documenten vrij, waaruit bleek dat het Japanse Hoge Commando orders had uitgevaardigd voor de "Vernietiging van geallieerde oorlogsgevangenen en burgers" in geval van een invasie op het Japanse vaderland.

De Atoombommen veroorzaakten ongelofelijke beproevingen voor de Japanse bevolking.
Ze waren ook de oorzaak van onze redding.


Een van deze documenten in het Nederlands vertaald:

De volgende vertaling werd gevonden in Dossier 2015, aangeduid als Document nr. 2710, gewaarmerkt als Bewijsstuk "O" in Doc. nr. 2687. Van de datum, "i augustus xxxx" schijnt het jaar doorgeschrapt te zijn met een pen. In het origineel blijkt het 1944 te zijn. Nummer '2015' staat rechts boven in potlood geschreven. Geen andere tekens worden opgemerkt op deze pagina.

Document nr. 2701 Pagina 1
Gewaarmerkt als Bewijsstuk "O" in Dossier nr. 2687

Uit het Journaal van het Taiwan POW kamp Hoofdkwartier in Taihoku
ingeschreven 1 augustus 19xx
____________________________________

1. (Boeking omtrent geld, promoties van Formosans in andere kampen, inclusief promotie van Yo Yu-teku tot 1ste C! Keiblin- 5 boekingen)

2. Het volgende antwoord voor de extreme maatregelen omtrent de Oorlogsgevangenen werd gezonden aan de Staf Chef van de 11de eenheid (Formosa POW Security nr.10)

3. In de huidige situatie, als er alleen maar explosies of brand is kan bescherming worden gevonden in gebouwen in de buurt zoals een school, een magazijn of zo iets dergelijks.
Echter, als op dat ogenblik de situatie urgent en buitengewoon belangrijk is, moeten de oorlogsgevangenen onder zware bewaking geconcentreerd en opgesloten worden totdat definitieve beschikking wordt gemaakt.

De tijd en methode van de beschikking is als volgt:

(1) De tijd

Terwijl de bedoeling is om te handelen onder hoger bevel, individuele beschikking mag onder de volgende situaties worden gemaakt:

  • (a) Wanneer een opstand van een meerderheid niet de kop kan worden ingedrukt zonder het gebruik van vuurwapens
  • (b) Wanneer ontsnapten van het kamp in een vijandige gevechtsgroep zouden kunnen keren.

(2) De Methode

  • (a) Of zij individueel of in groepen worden vernietigd of hoe het ook gedaan wordt, met massa bombardementen, giftige rook, vergif, verdrinking, onthoofding of iets anders, ruim ze uit de weg zoals de situatie het voorschrijft.
  • (b) In ieder geval is het de bedoeling te verhinderen dat een enkele kan vluchten, om allemaal te vernietigen en geen spoor achter te laten.

(3) Aan: De Bevelhebbende Generaal
Van: De Bevelhebbende Generaal van de Militaire Politie.

Dit onderwerp was besproken met de 11de Afdeling,
de Kiirun Versterkt Gebied H.Q en elke prefectuur
betreffende de extreme beveiliging In de Taiwan POW Kampen

Wilt U meer informatie, gebruik dan het contactformulier.